Jména učitelů a předměty

Marie Machková

vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti

Mgr. Martin Janda 

tělesná výchova, základy informatiky 


Mgr. Blanka Střihavková 

matematika 


Mgr. Jana Vepřeková 

český jazyk

Mgr. Zdeňka Švecová 

anglický jazyk

Mrg. Olga Paskuščáková 

anglický jazyk

Mgr. Jaroslava Mohylová 

hudební výchova